حضرت می‌فرمودند: «خدا فرشته‌ای را خلق کرده است و او هر شب این‌گونه بانگ می‌زند:

"یا ابناء العشرین جدوا و اجتهدوا؛ ای بیست ساله‌ها! جدی باشید و بکوشید."»

پیامبر(ص) با جوانان دوست بود، به آنان اهمیت می‌داد و به تربیت همه جانبه آنان توجه داشت؛ آنانی که سیمایشان را در آیینه جوانان امروز می‌توان دید، مخاطبان این سخن پیامبرند که:

«بسیار دوست داشتم برادران خود را دیدار می‌کردم... آنان کسانی‌اند که به من ایمان می‌آورند، دوستم دارند و یاری‌ام می‌کنند، در حالی که مرا ندیده‌اند.»

پیامبر اکرم(ص) درباره رفتار با جوانان، همواره به امت خود می‌فرمودند:

«اوصیکم بالشبان خیرا، فانهم ارق افئدة؛ شما را سفارش می‌کنم که با جوانان به خوبی و نیکی رفتار کنید؛ زیرا آنان دل‌نازک‌ترند.»(1)

حضرت محمد (ص) در توصیه ای به یکی از جوانان عصر خویش می فرماید:
ای جوان ! کلماتی به تو می آموزم : حق خداوند متعال را رعایت کن، خداوند نیز تو را حفظ می کند. حق خداوند را رعایت کن که آن را فراروی خویش می یابی . هر گاه چیزی بخواهی، از خداوند بخواه ، هر گاه یاری جستی ، از خداوند یاری جوی . بدان اگر همه مردمان گرد آیند تا بهره ای به تو رسانند، نخواهند توانست نفی به تو برسانند، مگر آنچه خداوند متعال برای تو مقرر کرده است و اگر گرد آیند تا زیانی به تو برسانند، نخواهند توانست زیانی به تو برسانند، مگر آنچه خداوند به زیان تو مقرر کرده است.(2)


1-باشگاه خبرنگاران

2- رهیافت های رفتاری و گفتاری پیامبر اعظم (ص)

"یازهرا"برچسب ها :
اخلاقی ,  پیامبر(ص) و جوانان ,  سفارش پیامبر(ص) در برخورد با جوانان , 

موضوع :
اخلاقی ,  احادیث و سخنان بزرگان ,  اعتقادی ,  تاریخی-فرهنگی ,