خدایا! این اذکارت و از همه مهمتر خودت نبودی،

بااین گناهام چیکار میکردم...

یازهرا(س)!ببخش بااینکه آخر حرفام تبرک ب نام شماس، اما لایق

کنیزیت نیستم... بی بی هر چی بیشتر  بشناسمت

شرمنده تر میشم...

بی بی دریاب، دریاب...

"یازهرا"

بسیج پرس
برچسب ها :
هر جا کم آوردی ,  حوصله نداشتی ,  خسته شدی ,  کار نداشتی ,  باطریت تموم شد ,  پول نداشتی ,  استغفرالله ربی و اتوب الیه بگو , 

موضوع :
تربیتی ,  اخلاقی ,  احادیث و سخنان بزرگان ,  اعتقادی ,  تاریخی-فرهنگی ,