شهید گمنام *** دررکاب مولا *** شهید دکتر مصطفی چمران: خدایا! در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی، تو در کویر تنهایی انیس و مونس شبهای تار من شدی... خدایا! تو در ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی و کمک کردی، که هیچ عقل و منطقی قادر به محاسبه و پیش بینی نبود... خدایا! تو بر دلم الهام کردی و به رضا و توکل مرا مسلح نمودی، و در میان ابرهای ابهام و در مسیری تاریک، مهجور و وحشتناک مرا هدایت کردی... خدا، خانه دارد! فکر کن از این دیواره ها خسته شده باشی، از اینکه مدام سرت می خورد به محدودههای تنگ خودت. به دیوارهایی که گاهی خشت هایش را خودت آورده ای. فکر کن دلت هوای آزادی کرده باشد، نه آن آزادی که فقط مجسمه ای است و به درد سخنرانی و شعار و بیانیّه می خورد. یک جورآزادی بی حد و حصر، که بتوانی دست هات را از دو طرف باز باز کنی، سرت بگیری بالای بالا و با هیچ سقفی تصادم نکنی. پاهات، بی وزن،روی سیالی قرار بگیرند نه زمین سخت و غیرقابل گذر. رهای رها... نه اصلا به یک چیز دیگر فکر کن. فکر کن دلت از رنگها گرفته باشد، از ریاها، تظاهرها، چهرههای پشت رنگها، بی رنگی بخواهد ، فضای شفاف یا بی رنگ... فکر کن یک حال غیرمنطقی بهت دست داده باشد که هر استدلالی حوصله ات را سر ببرد. دلت بخواهد مثل بچه ها پات را بزنی زمین و داد بزنی که من «این» را می خواهم. و منظورت از «این» خدایی باشد که همین نزدیکی است. یکدفعه میانه ات با خدای دور استدلالیون بهم خورده باشد. آن ها به تو می گویند: «عزیزم! ببین! همانطور که این پنکه کار می کند، یعنی نیرویی هست که این پره ها را می چرخاند. پس ببین جهان به این بزرگی...، پس حتما خدایی...» فکر کن یک جورهایی حوصله ات از این حرفها سر رفته باشد. دلت بخواهد لمسش کنی. مثل بچه هایی که دوست دارند برق توی سیم را هم تجربه کنند. دلت هوای خدایی را کرده باشد که می شود سر گذاشت روی شانه اش و غربت سالهای هبوط را گریست. خدایی که بشود چنگ زد به لباسش و التماس کرد. خدایی که بغل باز می کند تا در آغوشت بگیرد... حتی صدایت می کند * و سارعوا إلی مغفرة من ربکم...* خدایی که می شود دورش چرخید و مثل چوپان داستان موسی و شبان، بهش گفت: « الهی دورت بگردم ». بابا زور که نیست! من الان یه جوری ام که دلم نمی خواد خدایم پشت سلسلۀ علتها و معلولها، ته یه رشتۀ دور و دراز ایستاده باشد. می خواهم همین کنار باشد. دم دست. نمی خواهم اول به یه عالمه کهکشان و منظومه و آسمان فکر کنم و بعد نتیجه بگیرم که او بالای سر همه شان ایستاده. خدا به آن دوری برای استدلال خوب است.من الان تو حال ضد استدلالم. خوب همۀ اینها را فکر کردی. حالا فکر کن خدا روی زمین خانه دارد... خدا روی زمین خانه دارد و خانه اش از جنس دیوار نیست. از جنس فضای باز است. بیت عتیق. سرزمین آزادی.تجربۀ نوعی رهایی که هیچ وقت نداشته ای. حتی رهایی از خودت... خدا روی زمین خانه دارد. یک خانۀ ساده مکعبی. با هندسۀ ساده و عجیب. می شود سرگذاشت روی شانه های سنگی آن خانه و گریست.حس کرد که صاحب خانه نزدیک است. می شود پردۀ خانه را گرفت، جوری که انگار دامنش را گرفته ای... خانۀ بی رنگی، خانۀ آزاد، خانۀ نزدیک، بیت الله... حتی حسرتش هم شیرین است... http://313shahadat.mihanblog.com 2020-02-17T14:54:30+01:00 text/html 2017-05-24T20:47:20+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» خرمشهرها در پیش است... http://313shahadat.mihanblog.com/post/560 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://2reham.com/upload/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" width="596" height="422"></div> text/html 2017-05-24T20:37:49+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» بنویسید «خرمشهر» بخوانید «خونین شهر» http://313shahadat.mihanblog.com/post/559 <div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">بنویسید "خرمشهر"؛ بخوانید "خونین‌شهر"</span></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#330000"><br style="box-sizing: border-box;"></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#330000"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt;">نیروهای بعث که پیش از جنگ از شخص صدام دستور داشتند تا همه مردم ایران را بکشند به فرمان گردن نهادند و زمانی که "خرمشهر" را به تصرف درآوردند جنایات زیادی را انجام دادند. آنها هر کس را در برابرشان مقاومت می‌کرد و قصد دفاع از خانواده خود را داشت گلوله باران می‌کردند؛ این جنایت‌کاران حتی به کودکان و زنان هم رحم نکردند و بسیاری را به شهادت رساندند و خانه‌های زیادی را تخریب کردند که همین امر موجب شد مردم از این شهر کوچ کنند.</span></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><br><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/3/1/6257392_648.jpg" title="بنویسید " alt="بنویسید " class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; max-width: 100%;" width="498" height="347"><br><br><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#330000"><span style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#330000"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">از ابتدای یورش به شهر تا زمان تصرف کامل و زمانی که شهر در دست نیروهای متجاوز عراقی بود خون‌های بی‌گناه زیادی در "خرمشهر" بر زمین ریخته شد به همین خاطر پس از بازپس گیری مجدد شهر معمار کبیر انقلاب این شهر را "خونین‌شهر" نامیدند.</span></font></b></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="box-sizing: border-box;"></div></div> text/html 2016-08-25T19:14:39+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» ظهور http://313shahadat.mihanblog.com/post/558 <p align="center"> <img height="374" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 294px;" alt="Image result for ظهور" src="http://www.askquran.ir/gallery/images/23727/1_Ya-Mahdi-Adrekni.jpg" data-bm="11"></p><p align="center"><strong><font size="2">خداجونم، دستمو بگیر بیش از این شرمنده آقام نشوم...</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2"><br></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">یازهرا</font></strong></p> text/html 2016-08-25T19:01:16+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» زندگی به سبک شهدا http://313shahadat.mihanblog.com/post/557 <p align="center"> <img height="377" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 295px;" alt="Image result for زندگی شهدا" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/JxJg9j76xVzaMk6pm02S40xt1CUIQCOmwKH4JqjYZ_0Qchk7RGnk0Q/s/w535/" data-bm="68"></p><p align="center"><strong><font size="2">امام صادق - علیه السّلام - فرمود: خدای متعال می‌فرماید: مردم خانواده من هستند، پس محبوبترین آنان نزد من كسانی هستند كه با مردم مهربان‌تر و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشاتر باشند.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">***</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">یازهرا</font></strong></p> text/html 2016-08-14T21:01:02+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» امام رضا ع http://313shahadat.mihanblog.com/post/556 <p align="center"> <img height="863" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 282px;" alt="Image result for احادیث امام رضا ع" src="http://ahlolbait.com/files/u161/121321301321.jpg" data-bm="64"></p><p align="center"><img height="498" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 334px;" alt="Image result for احادیث امام رضا ع" src="http://www.yareashena.com/sites/default/files/media/photos/yareashena_9063_0.jpg" data-bm="11"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><strong><font size="3">فرخنده میلاد باسعادت معین الضعفاء، غریب الغرباء تهنیت و تبریک</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">یازهرا</font></strong></p> text/html 2016-08-14T20:55:58+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» خدا http://313shahadat.mihanblog.com/post/555 <p align="center"> <img width="2" height="240" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="width: 412px; height: 218px;" alt="Image result for خدا" src="http://8pic.ir/images/vkjdjifpn3bdqnl9fc7u.jpg" data-bm="12"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><strong><font size="3">یازهرا</font></strong></p> text/html 2016-08-05T02:04:14+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» دلنوشته... http://313shahadat.mihanblog.com/post/554 <font color="#162c07" face="Arial" style="font-size: 15pt;"><font color="#162c07" face="Tahoma" style="font-size: 8pt;"><font color="#363739"><font color="#363739"><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"><img height="571" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 308px;" alt="Image result for انتظار امام زمان عج" src="http://mahdi.etudfrance.com/wp-content/imam%20mhadi%20kenar%20iranian.JPG" data-bm="68"></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">عزیزترین عزیز جان و دلم؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">هوای عاطفه دنیا ابری است،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">دلم گرفتارتنگ غروب است؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">همواره به چشم هایم التماس می كنم كه تا تورا ندیده،كم سو نشود؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">خودم راپیوسته به دامان خواهش دست هایم می اندازم </span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">كه روزی هزار بار نام تو رادر مركز قلبم با خط درشت بنویسد.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">همه روزه منّت زبانم را می كشم كه همواره تورا زمزمه كند.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">هیچ شاعری نیست كه بتواند خوبی های تو را در غزل،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">جاودانه كند یا عشق خودش را به تو،در قالب قصیده ای رسیده و ناب،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">به بازار عاشقان روانه كنند.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">ای محبوب روزهای آفتابین دنیا؛ ای معشوق همه ما؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">ای زیبا ترین چهره آفرینش؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">بگو گیسوان شب های تار فراق، سرشاخه های بلند باغ وجود تورارهاكنند.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">بگوآفتاب در برابرت زانوبزند؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">بگوآسمان،جبهه سای همه آدینه هایی شودكه </span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">گمان می بردتوآن ها راآبی ترو نورانی ترخواهی كرد.</span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"><img tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" alt="Image result for انتظار امام زمان عج" src="http://s2.picofile.com/file/7614956983/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" data-bm="67"></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">نازنین؛</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">نیازما را ببین.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">قلب های مجروح گنجشك های زمین،فریادرس زمان رامی طلبند وهمه آسمانی ها،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">روی ماه تو راازدورمی بوسند.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">پیراهن اندیشه من به یمن و بركت نام تو،سپید مانده است.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">دلم هوای پریدن به كوی تورا دارد.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;">دست های انتظارم به آسمان رسیده.</span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"><br></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"></p><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='color: red; line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>یازهرا</span></b></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"></p><span lang="FA" style='line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"></p><font color="#000000"><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"><font face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(112, 48, 160); line-height: 107%; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">برگرفته از:درانتظار گل نرگس مهدی موعود عج</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"><font face="Times New Roman"> </font><br></p></font><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"></p></span><p style="margin: 0cm 0cm 8pt;" dir="RTL"></p><p align="right" style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><br></p></span><p style="text-align: center;" dir="RTL"></p><p align="right" style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2"><br></font></span></p></font></font></font></font> text/html 2016-07-29T07:17:00+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» دلتنگی غروب جمعه http://313shahadat.mihanblog.com/post/553 <p align="center"> <img height="768" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 301px;" alt="Image result for منتظر ظهور" src="http://s1.picofile.com/file/6520207242/gonah_nikonim.jpg" data-bm="62"></p><p align="center"><span style="color: purple; font-weight: bold;">د<font size="2">ر دعای ندبه وقتی جریان دعا به حضرت صاحب الزمان&nbsp; (ارواحنافداه) می‌رسد، چنین عبارتی آمده است: «یَاابْنَ مَنْ دَنَی فَتَدَلیَّ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَی دُنّوا وَاْقتِرابا مِنَ اْلعَلِیِّ اْلاَعْلَی»،1</font></span></p><p align="center"><font size="2">یعنی می‌خواهیم از جدایی امام عصر (سلام الله علیه) ناله کنیم و آرزوی وصال داشته باشیم، این آخرین سخن انسان است، گویا کامل ترین مقامی است که در مورد بنده وجود دارد.</font></p><p align="center"><font size="2">در قرآن شریف نیز در باره معراج پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) آمده است: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلََّی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی»2 سپس نزدیک و نزدیک‌تر شد تا جایی که به اندازه‌ی دو کمان یا نزدیک‌تر شد.</font></p><p align="center"><font size="2">این درخواست، مرتبه‌ی بسیار بلندی است و به همه کس داده نمی‌شود، حتی انبیای اولواالعزم اما می‌توان به آن نزدیک شد.</font></p><p align="center"><span style="color: green; font-weight: bold;"><font size="2">از یکی از بزرگان اهل معنی پرسیدم: علت این که عصرهای جمعه دل انسان می‌گیرد و غمگین می‌شود چیست؟ فرمود:«چون در آن لحظه قلب مقدّس امام عصر (ارواحنافداه) به سبب عرضه‌ی اعمال انسان‌ها، ناراحت و گرفته است، آدم و عالم متأثر می‌شوند. او قلب و مدار وجود است.»</font></span></p><p align="center"><span style="color: green; font-weight: bold;"><font size="2">اللهم عجل لولیک الفرج</font></span></p><p align="center"><span style="color: green;"><font size="5"><strong>یازهرا</strong></font></span></p> text/html 2016-07-29T07:07:03+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» کلاس درس عاشقی http://313shahadat.mihanblog.com/post/552 <p align="center"> <img height="1200" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 327px;" alt="Image result for شهید ابراهیم همت" src="http://golehnarges.persiangig.com/shahid-haj-mohammad-ebrahim-hemmat.jpg" data-bm="71"></p><div align="center" class="CenterPost2"><div style="text-align: center;"><font class="text4"><font size="3"><span class="userContent"><span dir="rtl">معلم وارد کلاس شد و شروع به حضور و غیاب کرد :<br> بزرگراه همت ... حاضر ،<br>&nbsp;غیرت همت ... غایب ،<br> ورزشگاه همت ... حاضر ، <br>مردونگی همت ... غایب ،<br> مرام همت ... غایب ، <br>سمینارهمت ... حاضر ،<br> آقایی همت ... غایب ، <br>صداقت هم<span class="text_exposed_show">ت ... غایب ،<br> همایش همت ... حاضر ، <br>صفای همت ... غایب ،<br> عشق همت ... غایب ، <br>آرمان همت ... غایب ،<br> یاران همت ... غایب ،<br>لشگر همت ... حاضر ،<br> از اونجایی که غایبا از حاضــــرا بیشتــــر بودن ،<br> کلاس تعطیـــــــــــــــــــــــــــــــل ...!</span></span></span></font></font></div> </div><p align="center"> <br></p><p align="center"> <br></p> text/html 2016-07-19T10:44:29+01:00 313shahadat.mihanblog.com شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» روزگار غربت http://313shahadat.mihanblog.com/post/551 <p align="center"> <img height="613" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 278px;" alt="Image result for نامردی" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/21/20/1429630671584432.jpg" data-bm="74"></p><p align="center"><img tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" alt="Image result for رفیق نارفیق" src="http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/27/9/236x236_1430111771498081.jpg" data-bm="71"></p><p align="center"><img height="377" tabindex="0" title="View source image" class="mainImage accessible nofocus" style="height: 226px;" alt="Image result for رفیق نارفیق" src="http://jamandeh2.persiangig.com/image/Gharib.JPG" data-bm="49"></p><p align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3">یازهرا</font></strong></p><p align="center"><br></p>