شهید گمنام *** دررکاب مولا *** شهید دکتر مصطفی چمران: خدایا! در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی، تو در کویر تنهایی انیس و مونس شبهای تار من شدی... خدایا! تو در ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی و کمک کردی، که هیچ عقل و منطقی قادر به محاسبه و پیش بینی نبود... خدایا! تو بر دلم الهام کردی و به رضا و توکل مرا مسلح نمودی، و در میان ابرهای ابهام و در مسیری تاریک، مهجور و وحشتناک مرا هدایت کردی... خدا، خانه دارد! فکر کن از این دیواره ها خسته شده باشی، از اینکه مدام سرت می خورد به محدودههای تنگ خودت. به دیوارهایی که گاهی خشت هایش را خودت آورده ای. فکر کن دلت هوای آزادی کرده باشد، نه آن آزادی که فقط مجسمه ای است و به درد سخنرانی و شعار و بیانیّه می خورد. یک جورآزادی بی حد و حصر، که بتوانی دست هات را از دو طرف باز باز کنی، سرت بگیری بالای بالا و با هیچ سقفی تصادم نکنی. پاهات، بی وزن،روی سیالی قرار بگیرند نه زمین سخت و غیرقابل گذر. رهای رها... نه اصلا به یک چیز دیگر فکر کن. فکر کن دلت از رنگها گرفته باشد، از ریاها، تظاهرها، چهرههای پشت رنگها، بی رنگی بخواهد ، فضای شفاف یا بی رنگ... فکر کن یک حال غیرمنطقی بهت دست داده باشد که هر استدلالی حوصله ات را سر ببرد. دلت بخواهد مثل بچه ها پات را بزنی زمین و داد بزنی که من «این» را می خواهم. و منظورت از «این» خدایی باشد که همین نزدیکی است. یکدفعه میانه ات با خدای دور استدلالیون بهم خورده باشد. آن ها به تو می گویند: «عزیزم! ببین! همانطور که این پنکه کار می کند، یعنی نیرویی هست که این پره ها را می چرخاند. پس ببین جهان به این بزرگی...، پس حتما خدایی...» فکر کن یک جورهایی حوصله ات از این حرفها سر رفته باشد. دلت بخواهد لمسش کنی. مثل بچه هایی که دوست دارند برق توی سیم را هم تجربه کنند. دلت هوای خدایی را کرده باشد که می شود سر گذاشت روی شانه اش و غربت سالهای هبوط را گریست. خدایی که بشود چنگ زد به لباسش و التماس کرد. خدایی که بغل باز می کند تا در آغوشت بگیرد... حتی صدایت می کند * و سارعوا إلی مغفرة من ربکم...* خدایی که می شود دورش چرخید و مثل چوپان داستان موسی و شبان، بهش گفت: « الهی دورت بگردم ». بابا زور که نیست! من الان یه جوری ام که دلم نمی خواد خدایم پشت سلسلۀ علتها و معلولها، ته یه رشتۀ دور و دراز ایستاده باشد. می خواهم همین کنار باشد. دم دست. نمی خواهم اول به یه عالمه کهکشان و منظومه و آسمان فکر کنم و بعد نتیجه بگیرم که او بالای سر همه شان ایستاده. خدا به آن دوری برای استدلال خوب است.من الان تو حال ضد استدلالم. خوب همۀ اینها را فکر کردی. حالا فکر کن خدا روی زمین خانه دارد... خدا روی زمین خانه دارد و خانه اش از جنس دیوار نیست. از جنس فضای باز است. بیت عتیق. سرزمین آزادی.تجربۀ نوعی رهایی که هیچ وقت نداشته ای. حتی رهایی از خودت... خدا روی زمین خانه دارد. یک خانۀ ساده مکعبی. با هندسۀ ساده و عجیب. می شود سرگذاشت روی شانه های سنگی آن خانه و گریست.حس کرد که صاحب خانه نزدیک است. می شود پردۀ خانه را گرفت، جوری که انگار دامنش را گرفته ای... خانۀ بی رنگی، خانۀ آزاد، خانۀ نزدیک، بیت الله... حتی حسرتش هم شیرین است... tag:http://313shahadat.mihanblog.com 2020-02-16T18:08:45+01:00 mihanblog.com خرمشهرها در پیش است... 2017-05-24T20:47:20+01:00 2017-05-24T20:47:20+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/560 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» تصویر مرتبط ]]> بنویسید «خرمشهر» بخوانید «خونین شهر» 2017-05-24T20:37:49+01:00 2017-05-24T20:37:49+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/559 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» بنویسید "خرمشهر"؛ بخوانید "خونین‌شهر"نیروهای بعث که پیش از جنگ از شخص صدام دستور داشتند تا همه مردم ایران را بکشند به فرمان گردن نهادند و زمانی که "خرمشهر" را به تصرف درآوردند جنایات زیادی را انجام دادند. آنها هر کس را در برابرشان مقاومت می‌کرد و قصد دفاع از خانواده خود را داشت گلوله باران می‌کردند؛ این جنایت‌کاران حتی به کودکان و زنان هم رحم نکردند و بسیاری را به شهادت رساندند و خانه‌های زیادی را تخریب کردند که همین امر موجب شد مردم از این شهر کوچ کنند.از ابتدای یورش به شهر تا ز
بنویسید "خرمشهر"؛ بخوانید "خونین‌شهر"

نیروهای بعث که پیش از جنگ از شخص صدام دستور داشتند تا همه مردم ایران را بکشند به فرمان گردن نهادند و زمانی که "خرمشهر" را به تصرف درآوردند جنایات زیادی را انجام دادند. آنها هر کس را در برابرشان مقاومت می‌کرد و قصد دفاع از خانواده خود را داشت گلوله باران می‌کردند؛ این جنایت‌کاران حتی به کودکان و زنان هم رحم نکردند و بسیاری را به شهادت رساندند و خانه‌های زیادی را تخریب کردند که همین امر موجب شد مردم از این شهر کوچ کنند.

بنویسید


از ابتدای یورش به شهر تا زمان تصرف کامل و زمانی که شهر در دست نیروهای متجاوز عراقی بود خون‌های بی‌گناه زیادی در "خرمشهر" بر زمین ریخته شد به همین خاطر پس از بازپس گیری مجدد شهر معمار کبیر انقلاب این شهر را "خونین‌شهر" نامیدند.

]]>
ظهور 2016-08-25T19:14:39+01:00 2016-08-25T19:14:39+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/558 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» خداجونم، دستمو بگیر بیش از این شرمنده آقام نشوم...یازهرا Image result for ظهور

خداجونم، دستمو بگیر بیش از این شرمنده آقام نشوم...


یازهرا

]]>
زندگی به سبک شهدا 2016-08-25T19:01:16+01:00 2016-08-25T19:01:16+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/557 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» امام صادق - علیه السّلام - فرمود: خدای متعال می‌فرماید: مردم خانواده من هستند، پس محبوبترین آنان نزد من كسانی هستند كه با مردم مهربان‌تر و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشاتر باشند.***یازهرا Image result for زندگی شهدا

امام صادق - علیه السّلام - فرمود: خدای متعال می‌فرماید: مردم خانواده من هستند، پس محبوبترین آنان نزد من كسانی هستند كه با مردم مهربان‌تر و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشاتر باشند.

***

یازهرا

]]>
امام رضا ع 2016-08-14T21:01:02+01:00 2016-08-14T21:01:02+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/556 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» فرخنده میلاد باسعادت معین الضعفاء، غریب الغرباء تهنیت و تبریکیازهرا Image result for احادیث امام رضا ع

Image result for احادیث امام رضا ع


فرخنده میلاد باسعادت معین الضعفاء، غریب الغرباء تهنیت و تبریک

یازهرا

]]>
خدا 2016-08-14T20:55:58+01:00 2016-08-14T20:55:58+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/555 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» یازهرا Image result for خدا


یازهرا

]]>
دلنوشته... 2016-08-05T02:04:14+01:00 2016-08-05T02:04:14+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/554 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» عزیزترین عزیز جان و دلم؛ هوای عاطفه دنیا ابری است، دلم گرفتارتنگ غروب است؛ همواره به چشم هایم التماس می كنم كه تا تورا ندیده،كم سو نشود؛ خودم راپیوسته به دامان خواهش دست هایم می اندازم كه روزی هزار بار نام تو رادر مركز قلبم با خط درشت بنویسد. همه روزه منّت زبانم را می كشم كه همواره تورا زمزمه كند. هیچ شاعری نیست كه بتواند خوبی های تو را در غزل، جاودانه كند یا عشق خودش را به تو،در قالب قصیده ای رسیده و ناب، به بازار عاشقان روانه كنند. ای محبوب روزهای آفتابین دنیا؛ ای معشوق

Image result for انتظار امام زمان عج

عزیزترین عزیز جان و دلم؛

هوای عاطفه دنیا ابری است،

دلم گرفتارتنگ غروب است؛

همواره به چشم هایم التماس می كنم كه تا تورا ندیده،كم سو نشود؛

خودم راپیوسته به دامان خواهش دست هایم می اندازم

كه روزی هزار بار نام تو رادر مركز قلبم با خط درشت بنویسد.

همه روزه منّت زبانم را می كشم كه همواره تورا زمزمه كند.

هیچ شاعری نیست كه بتواند خوبی های تو را در غزل،

جاودانه كند یا عشق خودش را به تو،در قالب قصیده ای رسیده و ناب،

به بازار عاشقان روانه كنند.

ای محبوب روزهای آفتابین دنیا؛ ای معشوق همه ما؛

ای زیبا ترین چهره آفرینش؛

بگو گیسوان شب های تار فراق، سرشاخه های بلند باغ وجود تورارهاكنند.

بگوآفتاب در برابرت زانوبزند؛

بگوآسمان،جبهه سای همه آدینه هایی شودكه

گمان می بردتوآن ها راآبی ترو نورانی ترخواهی كرد.

Image result for انتظار امام زمان عج

نازنین؛

نیازما را ببین.

قلب های مجروح گنجشك های زمین،فریادرس زمان رامی طلبند وهمه آسمانی ها،

روی ماه تو راازدورمی بوسند.

پیراهن اندیشه من به یمن و بركت نام تو،سپید مانده است.

دلم هوای پریدن به كوی تورا دارد.

دست های انتظارم به آسمان رسیده.


یازهرا

برگرفته از:درانتظار گل نرگس مهدی موعود عج
]]>
دلتنگی غروب جمعه 2016-07-29T07:17:00+01:00 2016-07-29T07:17:00+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/553 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» در دعای ندبه وقتی جریان دعا به حضرت صاحب الزمان  (ارواحنافداه) می‌رسد، چنین عبارتی آمده است: «یَاابْنَ مَنْ دَنَی فَتَدَلیَّ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَی دُنّوا وَاْقتِرابا مِنَ اْلعَلِیِّ اْلاَعْلَی»،1یعنی می‌خواهیم از جدایی امام عصر (سلام الله علیه) ناله کنیم و آرزوی وصال داشته باشیم، این آخرین سخن انسان است، گویا کامل ترین مقامی است که در مورد بنده وجود دارد.در قرآن شریف نیز در باره معراج پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) آمده است: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلََّی ف Image result for منتظر ظهور

در دعای ندبه وقتی جریان دعا به حضرت صاحب الزمان  (ارواحنافداه) می‌رسد، چنین عبارتی آمده است: «یَاابْنَ مَنْ دَنَی فَتَدَلیَّ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنَی دُنّوا وَاْقتِرابا مِنَ اْلعَلِیِّ اْلاَعْلَی»،1

یعنی می‌خواهیم از جدایی امام عصر (سلام الله علیه) ناله کنیم و آرزوی وصال داشته باشیم، این آخرین سخن انسان است، گویا کامل ترین مقامی است که در مورد بنده وجود دارد.

در قرآن شریف نیز در باره معراج پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) آمده است: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلََّی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَی»2 سپس نزدیک و نزدیک‌تر شد تا جایی که به اندازه‌ی دو کمان یا نزدیک‌تر شد.

این درخواست، مرتبه‌ی بسیار بلندی است و به همه کس داده نمی‌شود، حتی انبیای اولواالعزم اما می‌توان به آن نزدیک شد.

از یکی از بزرگان اهل معنی پرسیدم: علت این که عصرهای جمعه دل انسان می‌گیرد و غمگین می‌شود چیست؟ فرمود:«چون در آن لحظه قلب مقدّس امام عصر (ارواحنافداه) به سبب عرضه‌ی اعمال انسان‌ها، ناراحت و گرفته است، آدم و عالم متأثر می‌شوند. او قلب و مدار وجود است.»

اللهم عجل لولیک الفرج

یازهرا

]]>
کلاس درس عاشقی 2016-07-29T07:07:03+01:00 2016-07-29T07:07:03+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/552 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» معلم وارد کلاس شد و شروع به حضور و غیاب کرد : بزرگراه همت ... حاضر ، غیرت همت ... غایب ، ورزشگاه همت ... حاضر ، مردونگی همت ... غایب ، مرام همت ... غایب ، سمینارهمت ... حاضر ، آقایی همت ... غایب ، صداقت همت ... غایب ، همایش همت ... حاضر ، صفای همت ... غایب ، عشق همت ... غایب ، آرمان همت ... غایب ، یاران همت ... غایب ،لشگر همت ... حاضر ، از اونجایی که غایبا از حاضــــرا بیشتــــر بودن ، کلاس تعطیــــــــ Image result for شهید ابراهیم همت

معلم وارد کلاس شد و شروع به حضور و غیاب کرد :
بزرگراه همت ... حاضر ،
 غیرت همت ... غایب ،
ورزشگاه همت ... حاضر ،
مردونگی همت ... غایب ،
مرام همت ... غایب ،
سمینارهمت ... حاضر ،
آقایی همت ... غایب ،
صداقت همت ... غایب ،
همایش همت ... حاضر ،
صفای همت ... غایب ،
عشق همت ... غایب ،
آرمان همت ... غایب ،
یاران همت ... غایب ،
لشگر همت ... حاضر ،
از اونجایی که غایبا از حاضــــرا بیشتــــر بودن ،
کلاس تعطیـــــــــــــــــــــــــــــــل ...!]]>
روزگار غربت 2016-07-19T10:44:29+01:00 2016-07-19T10:44:29+01:00 tag:http://313shahadat.mihanblog.com/post/551 شجاعت شهادت« خادم الشهداء-سربازگمنام مولا» یازهرا Image result for نامردی

Image result for رفیق نارفیق

Image result for رفیق نارفیق


یازهرا


]]>