سر قبر نشسته بودم باران می آمد.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/10/15/13911015143335465_PhotoL.jpg

روی سنگ قبر نوشته بود : شهید مصطفی احمدی روشن

از خواب پریدم.مصطفی ازم خواستگاری کرده بود، ولی هنوز عقد نکرده بودیم.

بعد از ازدواج خوابم را برایش تعریف کردم.

زد به خنده و شوخی

گفت : بادمجون بم آفت نداره

ولی یه بار خیلی جدی پاپی اش شدم که :کی شهید می شی مصطفی؟

مکث نکرد،گفت :سی سالگی

باران می بارید شبی که خاکش می کردیم...

خدایا!!!

لایقم کن...

یازهرا
برچسب ها :
شهدا ,  واحمدی روشن ,  خواب شهادت قبل از عقد ,