فریدون مشیری - شعری در وصف مرگ انسانیت در دنیای امروز

قرن مرگ انسانیت...!!!
برچسب ها :
فریدون مشیری ,  مرگ محبت ,  مرگ انسانیت ,  مرگ عشق ,