امام خامنه ای (حفظه الله):

گاهی رنج و زحمت نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست.

شهید، چیز عظیم و حقیقت شگفت آوری است.

ما چون به مشاهده شهدا عادت کرده ایم و گذشتها و ایثارها و عظمتها و وصایا و راهی ک آنها را ب شهادت رساند، زیاد دیده ایم. عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برایمان مخفی می ماند.

مثل عظمت  خورشید و افتاب که از شدت ظهور، برای کسانی که دائم در افتابند، مخفی می ماند.
برچسب ها :
امام خامنه ای(حفظه الل) ,  شهدا ,  زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا ,  شهید چیز عظیم و شگفت آوری است ,