سفر کردم بدنبال سر تو

سپر کردم برای دختر تو

چهل منزل کتک خوردم برادر

به جرم اینکه بودم خواهر تو

برای هر بلا آماده بودم

چو کوهی روی پا ایستاده بودم

اگر قرآن نمی خواندی برایم

کنار نیزه ات جان داده بودم...

امان از دل زینب (س)

*یازهرا*

برچسب ها :
اربعین ,  حضرت زینب(س) ,