امام خامنه ای(حفطه الله):

تا ذهن مردم از شعار مرگ بر آمریکا پر است تسلط دوباره‌ی آمریکا بر این کشور ممکن نیست. 

ملت و دولت ایران در کنار یکدیگر از هیچ یک از قدرت‌های استکباری واهمه ندارند.
ما حتی برای یک لحظه با آمریکا کنار نخواهیم آمد.

سیاست ما سیاست آشتی‌ناپذیری با آمریکاست.

13 آبان روز تجلی آزادگی، شجاعت و غیرت انقلاب ملت ایران است.
 


سیزده آبان، اینهاست؛ یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار.
 آینده مملکت در دست دانش‌آموزان است.


 سیزدهم آبان، روز تجلی دوباره‌ی آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست.


لبیک یا حسین *** لبیک یا خامنه ای
*یازهرا*