تو آفتاب حقیقت شدی به بزم یزید

توزلزله بر پایه ی ستم گشتی...

سلام علی قلب زینب الصبور...

تسلیت یا صاحب الزمان(عج)

*یازهرا*