حسین جان، شب عاشورا، دل زینب تاب نداشت...

اما روز عاشورا، دیگر زینب قرار نداشت.

و شام غریبان، دیگر زینب جانننننننننننننن نداشت، و نمازش را نشسته خواند.

.

.

.

بی بی،بانوی صبر فقط میدانم عالم در برابر صبرت به زانو درآمد...

*یازهرا*

برچسب ها :
حضرت زینب(س) ,  صبر ,  استقامت ,  عشق ,