سرداری که سالها نوکری درگه مولا کردی

سردار شهادتت مبارک...

التماس دعا سردار

*یازهرا*
برچسب ها :
سردار ,  حسین همدانی ,