* یازهرا *
برچسب ها :
غدیر ,  امام علی(ع) ,  بالاترین ,  تنهایی ,  خودپسندی ,