آخرین لحظه خدا حافظی شهید حاج محسن حسنی قاری قرآن نفر اول مالزی جایزه اش حج بود.

خدا خواست خودش فقط حاجیان را زیارت کند!

نه انسانهایی که غرق ایم در

گناه

مقدم (۲)

*یازهرا*


 


برچسب ها :
منا ,  آخرین خداحافظی قاری قرآن ,  خدا ,  حاجی ,