آقاجان، آقاجان، صدامو میشنوی؟

فردا جمعه هس، بازم نمیخای بیای؟

آقاجان دیگه باید چ اتفاقی بیفته که بیای؟!

آقاجان، مردم یمنو نگاه کن؟

چرا دور برم، اینجای که هستمو ببین؟

آقاجان دیگه چی کم داره ک نیای؟

آقاجان، شما ررو بجان مادرتون نرجس خاتون بیاین دیگه بسه!!!

اللهم عجل لولیک الفرج بحق بی بی حضرت زینب(س)

*یازهرا*
برچسب ها :
انتظار ,  غم روزگار ,  بی عدالتی ,  ریا و تزویر ,  تاریکی و ظلمت ,  دلشکستن ,