آدما گاهی لازمه

چند وقت کرکره شونو بکشن پایین

یه پارچه سیاه بزنن درش و بنویسن :

کسی نمرده

فقط دلم گرفته

اجازه...! اشک سه حرف ندارد ...،اشک خیلی حرف دارد!!!...
برچسب ها :
سر شب ,  اشک ,  ماه ,  دلشکستگی ,  روزگار غریب ,